Nga có thể độc lập về trung tâm vũ trụ?

Nga có thể độc lập về trung tâm vũ trụ? video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện