Lính dù Mỹ đâm đầu vào tường khi biểu diễn

Lính dù Mỹ đâm đầu vào tường khi biểu diễn video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện