Tên lửa Nga phóng rực trời tại Vostok-2018

Tên lửa Nga phóng rực trời tại Vostok-2018 video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện