Nga dùng 25 chiến hạm và 30 máy bay đe Mỹ

Nga dùng 25 chiến hạm và 30 máy bay đe Mỹ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện