Su-30 làm lệch cán cân quyền lực Trung Đông?

Su-30 làm lệch cán cân quyền lực Trung Đông?


Sự Kiện