Anh điều Typhoon giám sát IL-20 Coot của Nga ở Biển Đen

Anh điều Typhoon giám sát IL-20 Coot của Nga ở Biển Đen

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện