Hàn thành lập đơn vị tên lửa chuyên diệt hầm ngầm

Hàn thành lập đơn vị tên lửa chuyên diệt hầm ngầm


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện