Máy bay C295M Việt Nam có thể thành phiên bản săn ngầm

Máy bay C295M Việt Nam có thể thành phiên bản săn ngầm image icon 

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện