Tướng Vịnh: Hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt có bước phát triển mới

Tướng Vịnh: Hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt có bước phát triển mới

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện