Trực thăng MH-60R Seahawk là ứng viên mới cho Việt Nam?

Trực thăng MH-60R Seahawk là ứng viên mới cho Việt Nam?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện