Việt Nam sắp bắn thử 2 tàu tên lửa tự đóng Molniya

Việt Nam sắp bắn thử 2 tàu tên lửa tự đóng Molniya