Những 'bóng hồng' trong lực vũ trang tinh nhuệ Việt Nam

Những 'bóng hồng' trong lực vũ trang tinh nhuệ Việt Nam image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện