Việt Nam mua số lượng Yak-130 đủ thành lập một trung đoàn?

Việt Nam mua số lượng Yak-130 đủ thành lập một trung đoàn?

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện