Việt Nam tự chủ nâng cấp tên lửa đạn đạo Scud

Việt Nam tự chủ nâng cấp tên lửa đạn đạo Scud image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện