Ông Ngô Xuân Lịch tuyên bố chính sách Quốc phòng Việt Nam

Ông Ngô Xuân Lịch tuyên bố chính sách Quốc phòng Việt Nam video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện