Việt Nam nhận trạm theo dõi tên lửa từ khoảng cách 1.000km

Việt Nam nhận trạm theo dõi tên lửa từ khoảng cách 1.000km image icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện