Việt Nam hoán cải BTR-152 cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Việt Nam hoán cải BTR-152 cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bìnhSự Kiện