Việt Nam là 'khách VIP' của vũ khí Israel

Việt Nam là 'khách VIP' của vũ khí Israel


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện