Khả năng mô phỏng không ngờ của hệ thống huấn luyện B72

Khả năng mô phỏng không ngờ của hệ thống huấn luyện B72 video icon 

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện