Nga nâng cấp S-300PM Syria theo cách Việt Nam làm với S-300PMU-1?

Nga nâng cấp S-300PM Syria theo cách Việt Nam làm với S-300PMU-1?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện