Ngư lôi chống ngầm Petya Việt Nam vừa bắn mạnh thế nào?

Ngư lôi chống ngầm Petya Việt Nam vừa bắn mạnh thế nào?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện