Ảnh nét về chủng loại ngư lôi của tàu Gepard 3.9

Ảnh nét về chủng loại ngư lôi của tàu Gepard 3.9

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện