Tên lửa phòng không Việt Nam được bảo quản thế nào?

Tên lửa phòng không Việt Nam được bảo quản thế nào?

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện