Điều ít biết về khẩu pháo bắn tên lửa của Việt Nam

Điều ít biết về khẩu pháo bắn tên lửa của Việt Nam video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện