Việt Nam đã độc lập làm chủ tàu ngầm Kilo 636

Việt Nam đã độc lập làm chủ tàu ngầm Kilo 636


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện