Việt Nam thử thành công vũ khí trên xuồng cao tốc

Việt Nam thử thành công vũ khí trên xuồng cao tốc

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện