Ký ức người lính tham gia trận đánh cửa ngõ Sài Gòn

Ký ức người lính tham gia trận đánh cửa ngõ Sài Gòn

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện