Ảnh hiếm BTR-50 Việt Nam trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Ảnh hiếm BTR-50 Việt Nam trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện