Mỹ dùng nhựa tổng hợp đóng siêu hạm Zumwalt

Mỹ dùng nhựa tổng hợp đóng siêu hạm Zumwalt video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện