Trực thăng hạng nặng của Hải quân Mỹ gặp nạn

Trực thăng hạng nặng của Hải quân Mỹ gặp nạn

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện