Vũ khí nào khiến Nga tự tin tại Crimea?

Vũ khí nào khiến Nga tự tin tại Crimea? image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện