Nga có tên lửa vô hiệu Trophy, nướng chín tăng dễ dàng

Nga có tên lửa vô hiệu Trophy, nướng chín tăng dễ dàng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện