Vũ khí nào có thể bắn hạ Su-25 của Ukraine?

Vũ khí nào có thể bắn hạ Su-25 của Ukraine? image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện