Cơ hội tiêm kích Rafale có mặt trong Không quân Việt Nam

Cơ hội tiêm kích Rafale có mặt trong Không quân Việt Nam

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện