Nga phủ nhận lý do Abrams bị T-90 loại của Mỹ

Nga phủ nhận lý do Abrams bị T-90 loại của Mỹ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện