Ấn Độ đi thuê tàu ngầm để cạnh tranh với đối thủ

Ấn Độ đi thuê tàu ngầm để cạnh tranh với đối thủ

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện