Phóng Buk-M2E và tuyên bố nóng của Venezuela

Phóng Buk-M2E và tuyên bố nóng của Venezuela video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện