Hai hạm đội Nga hội quân tại Syria

Hai hạm đội Nga hội quân tại Syria image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện