Syria bất ngờ rút thông báo sân bay Damascus bị tấn công

Syria bất ngờ rút thông báo sân bay Damascus bị tấn công


Sự Kiện