Bom chính xác Mỹ lại diệt dân thường Afghanistan

Bom chính xác Mỹ lại diệt dân thường Afghanistan image icon 

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện