Syria quyết chặn Israel từ phía Cao nguyên Golan

Syria quyết chặn Israel từ phía Cao nguyên Golan

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện