Sao tác chiến điện tử Nga không ép Tomahawk tự rơi?

Sao tác chiến điện tử Nga không ép Tomahawk tự rơi?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện