Sức mạnh phòng không Syria chặn 70% tên lửa Mỹ

Sức mạnh phòng không Syria chặn 70% tên lửa Mỹ image icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện