Trung Quốc biên chế 3 Lữ J-16 nhái Su-30MK2

Trung Quốc biên chế 3 Lữ J-16 nhái Su-30MK2


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện