Lộ mục tiêu đầu tiên được S-500 bảo vệ

Lộ mục tiêu đầu tiên được S-500 bảo vệ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện