Vũ khí đáng sợ hơn TOW chưa kịp dùng tại Daraa

Vũ khí đáng sợ hơn TOW chưa kịp dùng tại Daraa image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện