• Đổi cách tính giá điện mặt trời

    Đổi cách tính giá điện mặt trời  

    Các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của cônghaichiều.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện