Tôi có ngu khi cưới người con gái làm mẹ đơn thân?

Tôi có ngu khi cưới người con gái làm mẹ đơn thân?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện