Mỹ tăng áp lực, ông Tập kiên định trước Hồng Kông

Mỹ tăng áp lực, ông Tập kiên định trước Hồng Kông

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện