Trung Quốc thắt chặt chi tiêu: Quan chức phải xài hàng rẻ?

Trung Quốc thắt chặt chi tiêu: Quan chức phải xài hàng rẻ?