Mỹ bàn giao cho SDF ở Syria những gì?

Mỹ bàn giao cho SDF ở Syria những gì?


Sự Kiện