Nga bác tin điều quân viễn chinh đến Syria

Nga bác tin điều quân viễn chinh đến Syria


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện