Tình hình Ukraine: Máu lại đổ, 6 người thiệt mạng

Tình hình Ukraine: Máu lại đổ, 6 người thiệt mạng