Chuyên gia Trung Quốc thừa nhận cải tạo đảo phi pháp

Chuyên gia Trung Quốc thừa nhận cải tạo đảo phi pháp

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện