SDF giết 9 binh sĩ SAA khi đang vượt sông Euphrates?

SDF giết 9 binh sĩ SAA khi đang vượt sông Euphrates?


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện