Phiến quân tuyên bố tử thủ tại Idlib

Phiến quân tuyên bố tử thủ tại Idlib

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện