Thùng thuốc súng Idlib sắp nổ, Thổ Nhĩ Kỳ cầu viện... Mỹ

Thùng thuốc súng Idlib sắp nổ, Thổ Nhĩ Kỳ cầu viện... Mỹ


Sự Kiện