Ukraine sắp vỡ nợ: Ông Poroshenko bóc mẽ chiêu trò lấy phiếu

Ukraine sắp vỡ nợ: Ông Poroshenko bóc mẽ chiêu trò lấy phiếu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện