Cái bắt tay hờ hững Trump-Macron sau đề xuất quân đội EU

Cái bắt tay hờ hững Trump-Macron sau đề xuất quân đội EU

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện