Đức tung 1 tỷ euro cản Trung Quốc thâu tóm công nghệ

Đức tung 1 tỷ euro cản Trung Quốc thâu tóm công nghệ


Sự Kiện