Lùa hổ giết sói, Syria thắt túi Uqayribat, chiếm gọn Đông Salamiyah

Lùa hổ giết sói, Syria thắt túi Uqayribat, chiếm gọn Đông Salamiyah


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện