Nga dọa trả đũa Mỹ nếu động tới Tổng thống Syria

Nga dọa trả đũa Mỹ nếu động tới Tổng thống Syria


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện