Clip: Mỹ dùng tên lửa hành trình đưa thư

Clip: Mỹ dùng tên lửa hành trình đưa thư

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện