Ba ngư dân may mắn vớt được 'vàng nổi' giá 68,4 tỷ

Ba ngư dân may mắn vớt được 'vàng nổi' giá 68,4 tỷ


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện