F-16 Thổ bắn rơi Su-24 Nga và bài học Nhật Bản-Liên Xô

F-16 Thổ bắn rơi Su-24 Nga và bài học Nhật Bản-Liên Xô


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện