CIA: 23 lính Nga bị người ngoài hành tinh

CIA: 23 lính Nga bị người ngoài hành tinh "hóa đá"

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện