Sốc: 1.000 trẻ em sống gần căn cứ Mỹ nhiễm độc chì

Sốc: 1.000 trẻ em sống gần căn cứ Mỹ nhiễm độc chì

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện