Mỹ không kích, phòng không Syria bất lực hay không đáp trả?

Mỹ không kích, phòng không Syria bất lực hay không đáp trả?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện