Phi-lip-pin không muốn làm bãi cỏ cho cặp voi Mỹ-Trung chọi nhau

Phi-lip-pin không muốn làm bãi cỏ cho cặp voi Mỹ-Trung chọi nhauSự Kiện