Châu Âu nên cám ơn thay vì phản pháo hội đồng Trump?

Châu Âu nên cám ơn thay vì phản pháo hội đồng Trump?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện