76 quả Tomahawk đánh Trung tâm Barzah: Giấu bí mật ghê gớm?

76 quả Tomahawk đánh Trung tâm Barzah: Giấu bí mật ghê gớm?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện