UAE mượn cớ đánh Houthis, chiếm đảo Socotra của Yemen?

UAE mượn cớ đánh Houthis, chiếm đảo Socotra của Yemen?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện