Vụ tấn công cầu Crimea: Nga vẫn chỉ có hai đồng minh!

Vụ tấn công cầu Crimea: Nga vẫn chỉ có hai đồng minh!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện