Tổng thống Putin: Skripal đơn giản là kẻ phản quốc!

Tổng thống Putin: Skripal đơn giản là kẻ phản quốc!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện