Tập trận Mỹ-Hàn Quốc: Hoãn hay...không thể hoãn?

Tập trận Mỹ-Hàn Quốc: Hoãn hay...không thể hoãn?Sự Kiện