Thổ vào Idlib: Bắt tay HTS, siết YPG trong “nồi hơi Afrin”?

Thổ vào Idlib: Bắt tay HTS, siết YPG trong “nồi hơi Afrin”?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện