Tăng mua ngoại tệ mạnh, Nga vẫn tiếc đồng USD

Tăng mua ngoại tệ mạnh, Nga vẫn tiếc đồng USDSự Kiện