NASA lại chi tiền mua 2 ghế trên tàu vũ trụ Soyuz-Nga

NASA lại chi tiền mua 2 ghế trên tàu vũ trụ Soyuz-Nga


Sự Kiện