Nga lên nòng Kalibr, diệt IS bồi táng tướng Asapov?

Nga lên nòng Kalibr, diệt IS bồi táng tướng Asapov?


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện