Mỹ nhường Nga lập căn cứ tại Al-Tanf

Mỹ nhường Nga lập căn cứ tại Al-Tanf

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện