Chính quyền Assad đang huyễn hoặc về ngày toàn thắng?

Chính quyền Assad đang huyễn hoặc về ngày toàn thắng?

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện