Sau Israel, Jordan mở cửa khẩu biên giới Nassib với Syria

Sau Israel, Jordan mở cửa khẩu biên giới Nassib với Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện