Deir ezZor thư hùng giữ sân bay, thành cổ Palmyra nổi lửa

Deir ezZor thư hùng giữ sân bay, thành cổ Palmyra nổi lửa


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện