Nga đóng băng tài khoản Tập đoàn Venezuela làm gì?

Nga đóng băng tài khoản Tập đoàn Venezuela làm gì?


Sự Kiện