Nga-Saudi Arabia tăng sản lượng để bù cho Iran, Venezuela

Nga-Saudi Arabia tăng sản lượng để bù cho Iran, Venezuela

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện