Nga điều đặc nhiệm tiếp lửa Deir Ezzor, cứu Hama

Nga điều đặc nhiệm tiếp lửa Deir Ezzor, cứu Hama


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện