Nga im lặng về nguồn gốc UAV tấn công Hmeymim

Nga im lặng về nguồn gốc UAV tấn công Hmeymim

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện