Nga tranh thủ không kích phiến quân tại Syria

Nga tranh thủ không kích phiến quân tại Syria


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện