Nga lật màn kịch cũ Mỹ sắp dùng tại Syria

Nga lật màn kịch cũ Mỹ sắp dùng tại Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện