SAA diệt sát thủ bắn tên lửa TOW của FSA

SAA diệt sát thủ bắn tên lửa TOW của FSA


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện