Thừa nhận bất ngờ dàn dựng tấn công hóa học ở Syria

Thừa nhận bất ngờ dàn dựng tấn công hóa học ở Syria


Sự Kiện