Nga thanh minh việc giả rút quân ở Syria: Lệnh ngài Putin

Nga thanh minh việc giả rút quân ở Syria: Lệnh ngài Putin


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện