Bắc Kinh gặp mặt tướng lĩnh châu Phi

Bắc Kinh gặp mặt tướng lĩnh châu Phi

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện