Mỹ-YPG dốc toàn lực al-Hasakah, quyết đấu SAA ở Đông Euphrates

Mỹ-YPG dốc toàn lực al-Hasakah, quyết đấu SAA ở Đông Euphrates


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện