Mỹ không kích nhầm nhà thờ Aleppo, 50 người chết thảm?

Mỹ không kích nhầm nhà thờ Aleppo, 50 người chết thảm? video icon 

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện