Nhường Thổ-FSA “khúc xương” al-Bab, Syria đại thắng IS ở Kuweires

Nhường Thổ-FSA “khúc xương” al-Bab, Syria đại thắng IS ở Kuweires

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện