Nga mở màn kỷ lục, ông Putin rạng rỡ

Nga mở màn kỷ lục, ông Putin rạng rỡ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện