Tuyển Việt Nam thắng to Campuchia: Vitorino đổ lỗi trọng tài

Tuyển Việt Nam thắng to Campuchia: Vitorino đổ lỗi trọng tài


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện