Công Vinh hứa thưởng lớn, FLC Thanh Hóa ngược lời

Công Vinh hứa thưởng lớn, FLC Thanh Hóa ngược lời


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện