Chelsea 2-0 Hull City: Thắng nhẹ chào mừng Mourinho trở lại

Chelsea 2-0 Hull City: Thắng nhẹ chào mừng Mourinho trở lại image icon video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện