Chelsea 2-0 Hull City: Thắng nhẹ chào mừng Mourinho trở lại

Chelsea 2-0 Hull City: Thắng nhẹ chào mừng Mourinho trở lại image icon video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện