Thua Uzbekistan, báo Hàn nói gì về ông Park Hang-seo?

Thua Uzbekistan, báo Hàn nói gì về ông Park Hang-seo?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện