Sau lời từ chối Hà Hồ, Kim Lý nói điều bất ngờ

Sau lời từ chối Hà Hồ, Kim Lý nói điều bất ngờ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện