Trường Giang không còn là ưu tiên với Nhã Phương?

Trường Giang không còn là ưu tiên với Nhã Phương?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện