Vợ chồng Cha In Pyo tới tưởng niệm nạn nhân vụ chìm phà

Vợ chồng Cha In Pyo tới tưởng niệm nạn nhân vụ chìm phà