Còn nợ nần, Phước Sang vẫn đầu tư Bụi đời chợ chó

Còn nợ nần, Phước Sang vẫn đầu tư Bụi đời chợ chó

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện