Ngày hôm nay thơ có còn khả năng đánh thức tình người?

Ngày hôm nay thơ có còn khả năng đánh thức tình người?

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện