Phan Hoàng có bênh vực Phan Huyền Thư trong vụ 'đạo thơ'?

Phan Hoàng có bênh vực Phan Huyền Thư trong vụ 'đạo thơ'?


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện