Hành hạ kẻ trộm cắp: răn đe hay sĩ diện người Việt?

Hành hạ kẻ trộm cắp: răn đe hay sĩ diện người Việt?