Hơn 125 bệnh nhi đã chết, ai tưởng niệm?

Hơn 125 bệnh nhi đã chết, ai tưởng niệm?