Ông Dương Trung Quốc: 'Việt Nam không phải đảo đầu lâu'

Ông Dương Trung Quốc: 'Việt Nam không phải đảo đầu lâu'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện