Hoa hậu VN 2018: Dàn người đẹp vòng ba gần 1 mét

Thứ Hai, 23/07/2018 09:43

(Người đẹp) - Chung khảo Hoa hậu Việt Nam miền Bắc quy tụ dàn người đẹp với số đo vòng ba khủng.

Thí sinh Vũ Hương Giang - SBD 462. 
Chiều cao: 1m72. 
Số đo 3 vòng: 82 - 64 - 98
Thí sinh Vũ Hương Giang - SBD 462. Chiều cao: 1m72. Số đo 3 vòng: 82 - 64 - 98
Thí sinh Phạm Thị Minh Châu - SBD 335. 
Chiều cao: 1m71
. Số đo 3 vòng: 81 - 65 - 95
Thí sinh Phạm Thị Minh Châu - SBD 335. Chiều cao: 1m71 . Số đo 3 vòng: 81 - 65 - 95
Thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh - SBD 256. 
Chiều cao: 1m75. 
Số đo 3 vòng: 87 - 66 - 98
Thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh - SBD 256. Chiều cao: 1m75. Số đo 3 vòng: 87 - 66 - 98
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nhung - SBD 158. 
Chiều cao: 1m68. 
Số đo 3 vòng: 78 - 63 - 94
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nhung - SBD 158. Chiều cao: 1m68. Số đo 3 vòng: 78 - 63 - 94
Thí sinh Lại Quỳnh Giang - SBD 278. 
Chiều cao: 1m75.Số đo 3 vòng: 89 - 60 - 93
Thí sinh Lại Quỳnh Giang - SBD 278. Chiều cao: 1m75.Số đo 3 vòng: 89 - 60 - 93
Thí sinh Hà Thanh Vân - SBD 356. 
Chiều cao: 1m70. 
Số đo 3 vòng: 81 - 63 - 93
Thí sinh Hà Thanh Vân - SBD 356. Chiều cao: 1m70. Số đo 3 vòng: 81 - 63 - 93
Thí sinh Bùi Phương Nga - SBD 486. 
Chiều cao: 1m72. Số đo 3 vòng: 84 - 64 - 92
Thí sinh Bùi Phương Nga - SBD 486. Chiều cao: 1m72. Số đo 3 vòng: 84 - 64 - 92
Thí sinh Trần Thị Hoàng Ngân - SBD 426. 
Chiều cao: 1m68
. Số đo 3 vòng: 88 - 63 - 92
Thí sinh Trần Thị Hoàng Ngân - SBD 426. Chiều cao: 1m68 . Số đo 3 vòng: 88 - 63 - 92
Thí sinh Ngô Thị Cẩm Tú - SBD 503. 
Chiều cao: 1m70
. Số đo 3 vòng: 80 - 59 - 91
Thí sinh Ngô Thị Cẩm Tú - SBD 503. Chiều cao: 1m70 . Số đo 3 vòng: 80 - 59 - 91
Thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh - SBD 225
Chiều cao: 1m70
Số đo 3 vòng: 86 - 65 - 92
Thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh - SBD 225 Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 86 - 65 - 92
Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc - SBD 232
. Chiều cao: 1m73. 
Số đo 3 vòng: 87 - 63 - 91
Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc - SBD 232 . Chiều cao: 1m73. Số đo 3 vòng: 87 - 63 - 91
Thí sinh Đỗ Linh Chi - SBD 319. 
Chiều cao: 1m71. 
Số đo 3 vòng: 78 - 62 - 92
Thí sinh Đỗ Linh Chi - SBD 319. Chiều cao: 1m71. Số đo 3 vòng: 78 - 62 - 92
Thí sinh Đặng Thị Trúc Mai - SBD 295
Chiều cao: 1m69
Số đo 3 vòng: 84 - 62 - 91
Thí sinh Đặng Thị Trúc Mai - SBD 295 Chiều cao: 1m69 Số đo 3 vòng: 84 - 62 - 91
Thí sinh Phạm Ngọc Hà My - SBD: 127
. Chiều cao: 1m73
. Số đo 3 vòng: 83 - 62 - 94
Thí sinh Phạm Ngọc Hà My - SBD: 127 . Chiều cao: 1m73 . Số đo 3 vòng: 83 - 62 - 94
Thí sinh Nguyễn Phương Anh - SBD 118
. Chiều cao: 1m74
. Số đo 3 vòng: 81 - 62 - 91
Thí sinh Nguyễn Phương Anh - SBD 118 . Chiều cao: 1m74 . Số đo 3 vòng: 81 - 62 - 91
Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh - SBD 088. 
Chiều cao: 1m67. 
Số đo 3 vòng: 84 - 62 - 93
Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh - SBD 088. Chiều cao: 1m67. Số đo 3 vòng: 84 - 62 - 93
Thí sinh Phạm Cẩm Nhi - SBD 077
. Chiều cao: 1m68
. Số đo 3 vòng: 76 - 59 - 92
Thí sinh Phạm Cẩm Nhi - SBD 077 . Chiều cao: 1m68 . Số đo 3 vòng: 76 - 59 - 92
Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích - SBD 008. 
Chiều cao: 1m78. 
Số đo 3 vòng: 84 - 64 - 94
Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích - SBD 008. Chiều cao: 1m78. Số đo 3 vòng: 84 - 64 - 94
Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích - SBD 008. 
Chiều cao: 1m78. 
Số đo 3 vòng: 84 - 64 - 94
Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích - SBD 008. Chiều cao: 1m78. Số đo 3 vòng: 84 - 64 - 94
1/19
 
 
Sự Kiện