Tàu Cát Linh- Hà Đông lấy gì để trả nợ 650 tỷ/năm?

Tàu Cát Linh- Hà Đông lấy gì để trả nợ 650 tỷ/năm?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện