Sau thanh tra, sở 44 lãnh đạo giảm được 8 phó phòng

Sau thanh tra, sở 44 lãnh đạo giảm được 8 phó phòng


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện