Cứu người gặp nạn, ca sĩ Tuấn Hưng bị 'phủ đầu'

Cứu người gặp nạn, ca sĩ Tuấn Hưng bị 'phủ đầu'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện