Giữ BOT Cai Lậy vì quyền lợi nhà đầu tư, còn dân?

Giữ BOT Cai Lậy vì quyền lợi nhà đầu tư, còn dân?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện