Quà lũ lụt đến cán bộ, mì tôm chạy về nhà dân

Quà lũ lụt đến cán bộ, mì tôm chạy về nhà dân


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện