Hồ Gươm thành hồ thiên nga, nên chăng?

Hồ Gươm thành hồ thiên nga, nên chăng?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện