"Em họ" của Superman: Supergirl tung trailer đầu tiên video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện